Remote: git@github.com:ingadhoc/odoo-argentina-ce.git
Head: 101947ebd014b3ca8d02a6b0d31393ae8ad893dc
Bundle:
Ref Date SHA Commit Date Author Subject
2021-02-18 07:51:26 f26b4e8e13dff885bdccd756958cfdf1223ee3e4 2021-02-18 04:46:47 Juan Jose Scarafia [IMP] remove code no needed on new runbot
2021-03-24 16:07:30 f7b007865993284aa78c937b0dc0a0d466a4c468 2021-03-24 13:07:16 filoquin [ADD] new qr on invoices
2021-03-29 15:37:05 851869dafa0e17be31d0452bee4c03adf474abc4 2021-03-29 12:36:59 Juan Daniel Perez [FIX] QR indent
2021-03-30 18:44:51 08fe8dba701d4e8e63ab9980c98587193d05b58c 2021-03-30 15:44:41 Juan Daniel Perez [FIX] se actualiza el commit especifico de pysimplesoap
2021-04-06 17:22:58 0baf6364253875509626d81b941df684b49c1f40 2021-04-06 14:22:40 filoquin [fix] afip_qr_code debe devolver siempre un valor por se un campo computado
2021-04-28 00:17:37 101947ebd014b3ca8d02a6b0d31393ae8ad893dc 2021-04-27 21:17:31 filoquin [ADD] l10n_ar_afipws_fe: RG 4919/2021